U Osijeku ima 29 km tramvajskih pruga

Tramvajski promet u Osijeku organiziran je na 29 km tramvajskih pruga, od kojih je 24 km dvokolosječna pruga, a 5 km je jednokolosječna pruga s mimoilaznicama za odvijanje prometa u dva smjera. U sklopu tramvajske pruge ima 41 skretnica i 5 križišta.