Stari gospodin

KOLA BR. 8 – Kad je Osijek 1926. dobio električni tramvajski prijevoz u prvoj seriji Škodinih tramvaja koji su tada došli u grad bila su i kola br. 8, danas izložena na Trgu A. Starčevića u sklopu programa Advent u Osijeku.

DVA RATA – Stari je tramvaj preživio dva rata i tijekom oba je bio znatno oštećen. Temeljito je obnovljen uoči 80. obljetnice uvođenja električnog tramvaja u Osijeku (2006.) kako bi upotpunio turističku sliku grada.

PRIVILEGIJA – Osijek je jedan od najmanjih gradova u svijetu čiji građani imaju privilegiju svakodnevno
koristiti tramvajski prijevoz, iznimno ekološki prihvatljiv oblik javnog prijevoza.