Slijedi modernizacija tramvajske infrastrukture

Nakon što je uspješno okončanasva prethodna procedurai konačno objavljennatječaj za nabavu 12 novih autobusa, GPP-ov tim za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije u potpunosti se koncentriraona pripremne radnje za korištenje sredstavaiz drugog velikog ugovora – Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka.

U tijeku je izrada dokumentacije koja prethodi raspisu natječaja za odabir tvrtke koja će upravljati projektom. Riječ je o stručnjacima koji će svojim radom nadopunjavati GPP-ov tim i pratiti realizaciju projekta. Paralelno, u tijeku je i priprema dokumentacije za raspis natječaja na kojemu će se odabirati tvrtka za nadzor izvođača radova u okviru projekta.

Radi se o rekonstrukciji tramvajske pruge i gornje naponske mreže sa ispravljačkim stanicama na potezu dužine 9,5 kilometara, pretežito u prostoru zelenog pojasa. Bit će zamijenjeni i noseći stupovi kontaktne mreže.

ODRAĐENO – Temelji za prihvaćanje projekta

1. Elaborat Analiza stanja tramvajskog kolosijeka na mreži GPP Osijek.

2. Studija izvodljivosti s uključenom CBA analizom (opravdanost troškova i koristi). Izrađen je i prometni elaborat povećanja brzine kretanja na dionici tramvajske mreže od Radićeve do Trpimirove ulice.

3. Projektno rješenje za unaprjeđenje i premještanje stajališta.

4. Studija optimalnog rješenja tramvajskog sustava za FS (izvodljivost) i CBA za infrastrukturu
(opravdanost troškova i koristi).

5. Analiza stanja tramvajskog kontaktnog voda na mreži GPP-a Osijek.

STARA PRUGA
Dionice tramvajske pruge koju treba modernizirati izgrađene su prije 40 do 50 godina. Njihova kvaliteta više ne zadovoljava kriterije koje zahtijevaju nova vozila.

STANJE PRUGE
Veći dio pruge predviđene za modernizaciju nalazi se na tucaničkoj podlozi. Trenutno ju karakterizira prekomjerno istrošen pričvrsni pribor i žljebaste tračnice u gornjem ustroju.

STUPOVI I MREŽA
Većina čeličnih stupova koji nose kontaktnu mrežu na dionici za modernizaciju stari su između 40 i 50 godina
te su statički dotrajali i opasni za sigurno odvijanje tramvajskog prometa.

1960. godine instalirana je postojeća energetska oprema u ispravljačkim stanicama, pa joj je nužna obnova.