Slijede velike promjene u sustavu prijevoza autobusima i tramvajima

Veliki projekt modernizacije i razvoja javnog gradskog prijevoza putnika u Osijeku kreće nabavkom 12 novih
autobusa ukupne vrijednosti 22.800.000 kuna.

Krajnji je cilj ovog velikog i dugogodišnjeg ulaganja zapravo povećanje broja putnika, ali glavne koristi za GPP
i građane putnike su brojne rješavanje ključnog problema zastarjelog voznog parka koji se trenutno sastoji od vozila s velikim brojem prijeđenih kilometara, zatim podizanje i unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza, smanjenje štetnog utjecaja na okoliš smanjenjem emisije CO2, povećanje sigurnosti putnika i vozača,
te smanjenje troškova održavanja vozila. U sljedećoj fazi radit će se na modernizaciji tramvajske infrastrukture. Ukupna vrijednost tog zahvata je 267.189.150. kuna, a svi bi radovi trebali završiti do kraja listopada 2021.

A potom slijedi nabava novih vozila (23 tramvaja i ostatak autobusa) koje karakterizira
manja potrošnja goriva i električne energije. I konačno izgradnja nove remize za 80 vozila.

Faze modernizacije prijevoza

1. Nabava 12 novih autobusa bespovratnim sredstvima (planirana provedba u prvoj polovici 2018.).

2. Modernizacija tramvajske infrastrukture na području Osijeka (planirana provedba do 31. listopada 2021.).

3. Nabava 23 nova, modernija tramvajska vozila koja troše znatno manje električne energije.

4. Izgradnja nove remize kapaciteta za prihvat 40 tramvaja i 40 autobusa.

5. Razvoj IT infrastrukture i opreme (eTicketing sustav, video nadzor u vozilima, info display mreža).