REGIAMOBIL za poboljšanje mobilnosti u ruralnim područjima

REGIAMOBIL za poboljšanje mobilnosti u ruralnim područjima

U projektu RegiaMobil sudjeluje 11 partnera iz 7 zemalja (Češka, Hrvatska Italija, Mađarska, Njemačka, Poljska i Slovačka), uz 6 pridruženih partnera, koji kapitaliziraju rezultate provedenih projekata u cilju poboljšanja javnog prijevoza u ruralnim područjima. Vrijednost projekta iznosi 1,7 milijuna EUR, od čega se u sklopu program transnacionalne suradnje Središnja Europa financira od 80 do 85 % (ovisno o partneru). Projekt je počeo u travnju 2020., a trajat će do ožujka 2022. godine.

Rješenja za pametnu mobilnost javni prijevoz percipiraju kao uslugu koja se temelji na potražnji. Dodatna vrijednost tih rješenja je korištenje dostupnih informacijskih tehnologija koje u većoj mjeri još nisu zastupljene u ruralnim područjima. Projekt RegiaMobil namjerava demonstrirati kako se već razrađeni pristupi pametnom javnom prijevozu koji se temelji na potražnji mogu prenijeti transnacionalno te načine pripreme i upoznavanja korisnika s pametnim rješenjima.

Cilj projekta RegiaMobil je poboljšati mobilnost stanovništva ruralnih područja, uvodeći i testirajući pametna rješenja za odvijanje javnog prijevoza. Kako bi se to postiglo, svaki partner planirao je aktivnosti koje se temelje na kapitalizaciji rezultata postojećih projekata, među kojima su četiri projekta iz programa transnacionalne suradnje Središnja Europa (Rumobil, SubNodes, Shareplace, Connect2CE) i tri iz programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020 (MaaS4EU, MoTiV, SIADE). Navedeni projekti i njihovi rezultati uključuju rješenja za pametni javni prijevoz, a u sklopu projekta RegiaMobil oblikovat će aktivnosti koje će se moći primijeniti na ostala ruralna područja središnje Europe. Uz mnogobrojna istraživanja, prikupljanje podataka i njihovu analizu te dijalog s donositeljima odluka o javnom prijevozu, takav pristup karakterizira implementacija šest pilot-projekata na razini projektnoga partnerskog konzorcija, od čega će jedan implementirati Grad Osijek. Kroz ovaj projekt Grad Osijek će dobiti aplikaciju za multimodularno planiranje putovanja, uključujući i potrebna sučelja za prikupljanje i obradu podataka, te promociju programskog rješenja putem društvenih mreža.