Prvi tramvaj

Samo su veliki gradovi imali tramvajske linije (konjska vuča) prije Osijeka. Prvi tramvaj na svijetu dobio je Pariz 1855., zatim London 1860., pa Osijek 1884., a tek onda Debrecin, Szeged, Sarajevo, Beč i Budimpešta. Prva pruga u Osijeku bila je jednokolosječna s mimoilaznicama. Išla je Ulicom J.J. Strossmayera (od Rokove) do Trga Bana J. Jelačića (Dječje kazalište).