Prva pruga

Prva tramvajska pruga u Osijeku bila je duga 4,5 kilometra, jednokolosiječna s mimoilaznicamana krajnjim postajama. Pruga je bila uskotračna, razmakizmeđu tračnica 71 cm, aizmeđu njih i s vanjske straneu širini 50 cm bilo je opločenjekamenim kockama za prohodnostkonjima i redarima.