Naziv projekta: 

Studija razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka

 

Kratki opis projekta:

Studija razvoja gradskog prometa (GP) ima za svrhu unaprjeđenje upravljanja i održavanja sustava GP u perspektivi učinkovitosti za kupce i efikasnosti. Studijom će obuhvatiti sljedeći zadaci:

 1. Analiza trenutnog stanja sustava GP u Osijeku (Studija izvodljivosti -SI) sa svrhom identificiranja potencijalnih projekta
  • Srednjoročna vizija razvoja prometa u gradu Osijeku
  • Opis postojećih usluga i potražnje
  • Informacije o dostupnim sredstvima (infrastruktura, tramvajska vozila, remiza i oprema za održavanje) – dobivene informacije potrebno obraditi u tablicama, kartama i slikama
  • Upravljanje i održavanje
 2. Priprema i izrada razvojne studije gradskog prijevoza
  • Reorganizacija gradskog prijevoza sukladno budućim potrebama
  • Identifikacija povećanja / smanjena potreba za upravljanje i održavanje sustava GP u budućnosti, uzimajući u obzir ishode Masterplana, u pogledu kadrova, tramvajskih vozila, remize za vozila i održavanje objekata i opreme, itd
  • Identifikacija potrebe za održavanjem koje će biti ustupljene vanjskim ponuditeljima (npr. održavanje novog voznog parka tramvaja i autobusa)
  • Identifikacija inicijativa i metoda optimalizacije troškova i povećanje prihoda s ciljem smanjivanja ovisnosti gradskog prijevoza o subvencijama.
 3. Priprema potrebne dokumentacije za prijavitelja za projekte identificirane u prethodnom zadatku za financiranje putem EU fondova
  • Obnova i nabavka novih tramvajskih vozila
  • Obnova autobusnog voznog parka
  • Modernizacija ispravljačkih stanica

 

Cilj projekta:

Ciljevi izrade Studije razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka su sljedeći:

 

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

Studija razvoja gradskog prijevoza treba prepoznati slijedeće ciljeve:

 

Ukupna vrijedno projekta:

Vrijednost projekta je 1.880.250,00 kuna, a udio bespovratnih sredstava iznosi 1.494.798,75 kuna ili 79,50% od ukupno prihvatljivih troškova

 

Razdoblje provedbe projekta:

Provedba projekta traje od 01. studenog 2016. do 01. ožujka 2018. godine

 

Kontakt osoba:

Srećko Kukić ( srecko.kukic@osijek.hr )

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020