Prijavljena nabava novih autobusa vrijednih 18 milijuna kuna

Prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluga javnog gradskog prijevoza kojega je objavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture  Gradski prijevoz putnika Osijek može računati na dodjelu 18 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Broj autobusa po pojedinom prijavitelju na Poziv, a time i iznos bespovratnih sredstava koji će mu biti dodijeljen, temeljit će se na studiji izvodljivosti. Obzirom na nepostojanje studije izvodljivosti u trenutku otvaranja ovog Poziva, prema trenutno dostupnim podacima i preliminarnoj procjeni potreba unaprijed određenih prihvatljivih prijavitelja (među kojima je i GPP Osijek), definirani su iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom prijavitelju, uzimajući u obzir ukupna raspoloživa bespovratna sredstva unutar ovog Poziva. Sukladno tome, prijavitelju GPP Osijek maksimalno se može dodijeliti spomenutih 18 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

 

Kriterij za bespovratno financiranje:

  1. Vrijednost za novac koju projekt nudi Studija izvodljivosti pokazuje da je projekt potreban
  2. Financijska održivost projekta sufinanciranje operativnih troškova i poboljšanje javne usluge
  3. Provedbeni kapaciteti Gradskog prijevoza putnika tim za upravljanje projektom
  4. Zrelost projekta sukladno sa Strategijom prometnog razvoja Hrvatske
  5. Promicanje jednakih mogućnosti, socijalne uključenosti i održivog razvoj