Predviđeni radovi

Većina ove dionice nalazi se u zelenom pojasu, a postojeća pruga je tu izvedena na tucaničkoj podlozi sa žljebastim tračnicama. Na cijeloj dionici istrošenost žljebastih tračnica je velika, te je vožnja vrlo neudobna i nesigurna. Cijelu dionicu pruge treba modernizirati kao elastičnu konstrukciju na betonskoj podlozi, te zamijeniti kontaktnu mrežu s novim stupovima.