Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

Kratki opis projekta:

Predmetni projekt je nabava 12 novih niskopodnih gradskih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o.

Provedbom projekta riješit će se ključni problem zastarjelog voznog parka tvrtke, kojeg karakterizira starost i veliki broj prijeđenih kilometara vozila, zbog čega opada kvaliteta usluge javnog prijevoza na području Grada Osijeka.

Postojeći vozni park broji 37 autobusa prosječne starosti 11,7 godina. Najnovija vozila su stara 8 godina, a najstarija 22. godine, s preko 1.500.000 prijeđenih kilometara, pogonjena motorima s EURO 1, 3 i 4 normom.

Trenutačno stanje voznog parka rezultira povećanim troškovima održavanja, zagađenjem okoliša te ugrožava pružanje usluge prijevoza putnika, a upitna je i dostupnost za osobe s invaliditetom.

 

Cilj projekta:

Opći cilj projekta je podići i unaprijediti kvalitetu javnog prijevoza građana Grada Osijeka.

Specifični ciljevi:

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

Nabavom 12 novih autobusa GPP d.o.o. će osigurati povećanje kvalitete usluge javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš na području Grada Osijeka.

Ciljevi projekta sukladni su s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Tematskom osi 7 – Povezanost i mobilnost, Specifičnim ciljem 7ii2 – povećanje broja putnika u javnom prijevozu.

Projekt će izravno pridonijeti ostvarenju ciljanih vrijednosti pokazatelja investicijskog prioriteta 7cb18 – nabava novog putničkog voznog parka.

Projektne aktivnosti usklađene su sa strateškim dokumentima EU ključnima za područje prometne politike – urbane i regionalne mobilnosti: Action Plan on Urban Mobility (2009.), Transport White Paper (2011.) i Urban Mobility Package (2013.).

Na nacionalnoj razini, projekt podržava mjere Strategije prometnog razvoja RH 2017.-2030. g, posebno:

Također, projekt je u skladu s Master planom prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te s Strategijom razvoja urbane aglomeracije Osijek, opisanim u Studiji izvodljivosti.

Projekt je usklađen s Ugovorom o javnim uslugama između GPP-a i Grada Osijeka.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.800.000,00 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos 18.000.000,00 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:

od 01.11.2017. do 28.02.2019.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Mario Šapina (mario.sapina@gpp-osijek.com)

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020