Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Kratki opis projekta:

Projektom se planira povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinijeti daljnjem razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

Planiraju se modernizirati i izgraditi sljedeći elementi tramvajske infrastrukture:

Obnovom gornje kontaktne mreže postaviti će se i novi stupovi na koje će Grad Osijek iz vlastitih sredstava ugraditi novu javnu rasvjetu koja će koristiti LED tehnologiju sa smanjenom potrošnjom električne energije.

S obzirom na činjenicu da se od 2009. godine nije značajno ulagalo u infrastrukturu (mrežu tramvajskih linija, remizu sa opremom koja je poprilično zastarjela), zatim u vozni park (tramvaji i autobusi su 2009. dijelom obnovljeni), nužno je izvršiti modernizaciju postojećeg stanja imovine tvrtke s perspektivom održivog razvoja, kako bi se zadržala usluga javnog gradskog prijevoza grada Osijeka na nivou koji zahtijevaju EU standardi po pitanju: sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija, što u konačnici ima napredak u dijelu troškovno prihvatljivog ali efikasnijeg i rentabilnijeg poslovanja tvrtke na dulji niz godina.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinijeti razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

Nakon završene modernizacije tramvajske infrastrukture planira se i nabava novih niskopodnih tramvaja, a u sljedećim koracima, ovaj projekt biti će povezan i sa nabavom novih niskopodnih autobusa za GPP Osijek.

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:

Investiranjem u dugotrajnu imovinu na način da će se obnoviti postojeća infrastruktura tramvajske mreže (nove ispravljačke stanice, novi kilometri pruge i nove kontaktne mreže), kroz povezane projekte planira se izvršiti nabava novih vozila (23 tramvaja i 27 autobusa) koji imaju manju potrošnju goriva i električne energije, značajno će se smanjiti trošak sirovine, materijala i pričuvnih dijelova te rast prihoda zbog očekivano većeg broja putnika (veća sigurnost, pouzdanost i komfor) što će imati direktan utjecaj na ukupno poslovanje na način da će u konačnici biti rentabilnije i efikasnije što će biti potvrđeno krajnjim rezultatom računa dobiti i gubitka, te je za očekivati pozitivan rezultat poslovanja nakon godina koje slijede nakon provedenog ulaganja.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.189.150,00 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos od: 199.768.652,70 HRK

 

Razdoblje provedbe projekta:

od 01.12.2016. do 30.04.2022.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Mario Šapina (mario.sapina@gpp-osijek.com)

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020