Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)

Projekt sufinancira Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru OPP-a 2007. – 2013.

 

Naziv projekta:

„Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)“ Ref. broj poziva: TR.1.2.22.

 

Cilj projekta:

Cilj izrade analize mreže je utvrditi realne mogućnosti vučnog sustava i potencijal uštede električne energije primjenom sustava/elemenata rekuperacije energije u tramvajskoj mreži. Jedan od najvažnijih zacrtanih razvojnih ciljeva jest osiguranje maksimalnog stupnja otpornosti mreže, kako na prometne zahtjeve i preopterećenja tako i na sve pojedinačne kvarove, izazvane višom silom ili utjecajem nepredvidivih čimbenika u bilo kojem segmentu mreže.

 

Razdoblje provedbe:

Siječanj 2016. – Rujan 2016.

 

Ukupna vrijednost projekta:

241.960,00 kuna, a iznos sufinanciranja EU: 205.666,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program Promet 2007. – 2013.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Srećko Kukić (srecko.kukic@osijek.hr)

 

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Promet 2007. – 2013.

 

Cijeli opis možete vidjeti ovdje.