Ispravljačke stanice

Zamijenit će se postojeća dotrajala oprema novom, s povećanom energetskom učinkovitosti i koja će biti ekološki prihvatljivija.