I tijekom ljeta imamo pouzdan, dostupan i uredan gradski prijevoz

Ljeto je u Osijeku vrijeme smanjenog intenziteta prometa u javnom gradskom prijevozu. Završila je nastava u školama i na fakultetima, građani koriste godišnje odmore, pa je i manje putnika. To je i razdoblje u kojemu i naši zaposlenici najvećim dijelom koriste godišnje odmore, ali istovremeno smo odlično organizirani na poslovima održavanja, popravaka i priprema za novu sezonu koja započinje već krajem kolovoza. Djelatnici održavanja interveniraju na najkritičnijim dijelovima tramvajske pruge, rade na popravcima vozila i otklanjanju svih eventualnih tehničkih problema kako bismo bili spremni za razdoblje ponovnog povećanja prometa, odnosno našeg prometnog standarda. Istovremeno, tijekom ljeta svi su sustavi i dalje u funkciji ponude pouzdanog, dostupnog i urednog gradskog prijevoza.Također, u stanju pune operativnosti realiziramo i sve investicijske aktivnosti u skladu s planovima.Pripremamo potrebnu dokumentaciju, očekujemo odobrenje financiranja za projekt kupovine prvih novih autobusa i objavu Poziva za financiranje proširenja pruge i obnove infrastrukture. U GPP-u je sve pod kontrolom.