EU projekti

E-mobilnost grada Osijeka
Biciklističke staze grada Osijeka – Biljska cesta i Tenjska cesta
I-SharE LIFE projekt
Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka
SHAREPLACE (Planiranje integriranog regionalnog transporta i mobilnosti u svrhu bolje povezanosti središnje Europe)
Izrada Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)
Scroll Up