E-mobilnost grada Osijeka

Naziv projekta: E-mobilnost grada Osijeka
Kod poziva: KK.07.4.2.19
Naziv poziva: E-mobilnost
Naziv specifičnog cilja: Povećanje broja putnika te podizanje i unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza u gradu Osijeku
Nositelj projekta: Grad Osijek
Partner na projektu: Gradski prijevoz putnika d.o.o. (GPP) Osijek
Razdoblje provedbe projekta: 02.09.2019. – 01.09.2021. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 10.035.518,00 kuna
Iznos EU sufinanciranja: 8.530.190,30 kuna

Sažetak projekta
Projektom E-mobilnost grada Osijeka želi se uspostaviti sustav dijeljenog korištenja bicikala kao nadopune javnog prijevoza kroz izgradnju infrastrukture i nabavu bicikala i opreme. Uz to, želi se uvesti integrirani sustav jedinstvene karte kako bi se povećalo korištenje javnog prijevoza i smanjile emisije CO2, čemu će se težiti i uspostavljanjem novog sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima.

Opis projekta
Korisnici sustava javnog prijevoza grada Osijeka moći će zamijeniti dosadašnje oblike prijevoza modernima, a sve s ciljem smanjenja zagađenja, zaštite okoliša te unaprjeđivanja usluge javnog gradskog prometa. To će se postići uspostavom sustava javnih bicikala na području grada Osijeka, te uspostavom sustava nadzora i upravljanja prometnim sustavima, dok će sve zaokružiti uvođenje jedinstvene pametne karte za Gradski prijevoz putnika d.o.o. (GPP). U okviru ovog projekta, sustav prvenstveno treba omogućiti veću dostupnost javnog prijevoza, a tek u dijelu putovanja preuzeti ulogu alternative javnom prijevozu, s obzirom na višegodišnji pad broja putnika te mjere predviđene strateškim dokumentima Grada Osijeka i tvrtke GPP.

Studijom izvodljivosti tako je predviđeno opremanje ukupno 25 samposlužnih stanica raspoređenih na prostoru Grada Osijeka. Uspoređujući s prosječnim vrijednostima koje određuju veličinu sustava, s tim brojem samposlužnih stanica sustav javnih bicikala Osijek bi imao 2 do 3 stanice na 10.000 stanovnika – čime bi se svrstao među gradove prosječnih vrijednosti na razini Europske unije prema istraživanju Optimising Bike Sharing in European Cities (OBIS). U sklopu projekta planirana je nabava 175 bicikala, a pošto je po svakoj samposlužnoj stanici predviđeno 7 bicikala, bit će dostupno između 16 i 19 bicikala na 10.000 stanovnika – što također odgovara prosječnim vrijednostima OBIS-a. Planirano je kako će najmanje 25% bicikala biti na električni pogon, ukupno njih 50, pa se predviđa kako će 2 bicikla po stanici biti električna, zbog čega se treba osigurati i mogućnost punjenja istih na svim stanicama. Uz nabavu mehaničkih i električnih bicikala, osigurat će se i odgovarajuća programska podrška, kao i nabava jednog električnog vozila s prikolicom za redistribuciju bicikala.

Kako bi se što efikasnije upravljalo javnim prijevozom bit će uspostavljen i Nadzorni operativni centar (NOC), kao dio sustava za nadzor i upravljanje prometnim sustavima (ITS), za kojega će se nabaviti potrebna oprema i software. NOC ima za cilj unaprijediti sustav s jedinstvenom kartom, koja će biti dio integriranog tarifnog sustava i tehnologije koja će se pritom upotrebljavati. Pomoću sustava upravljanja prometom efektivno i efikasno će se voditi prometni tok, čime će se doprinijeti ostvarenju primarnog cilja – sigurnosti svih sudionika u prometu.

Tehnologije koje će biti zastupljene uz napredna ITS rješenja omogućit će:
– upravljanje ograničenjem brzine
– putno informiranje putnika
– upravljanje preljevnim tokovima

Time će se pospješiti rješavanje prometnih problema poput:
– prometnog zagušenja
– incidentnih situacija
– onečišćenja okoliša
– vremena čekanja

Svrha i opravdanost
Ciljevi projekta sukladni su s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i s Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Također, projekt je u skladu s Master planom prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te sa Strategijom razvoja urbane aglomeracije Osijek i opisanim u Studiji izvodljivosti. Projekt je usklađen s Ugovorom o javnim uslugama između GPP-a i Grada Osijeka.

Održivost rezultata
Energija potrebna za funkcioniranje samoposlužnih stanica dolazit će iz solarnih elektrana postavljenih na samim stanicama. Za upravljanje cijelim sustavom, kao i za održavanje stanica i bicikala, bit će zadužen GPP, pod čijom je nadležnosti i kompletna usluga dijeljenog prijevoza.

Kontakt

Srećko Kukić
viši savjetnik specijalist za pripremu i provedbu razvojnih projekata
Upravni odjel za programe Europske unije
Srecko.Kukic@osijek.hr
031 229 274