Buduće sjedište GPP-a na Zelenom Polju

Nova remiza i pogon za održavanje vozila GPP-u je potreban iz razloga što na postojećoj lokaciji već sada nema dovoljno kapaciteta za potrebe održavanja vozila i opreme. Kako se sadašnja Remiza nalazi u na zaštićenom području, nema mogućnosti za daljnja proširenja i modernizaciju postojećih kapaciteta. Zbog toga će se u drugoj fazi projekta, osim novih kilometara tramvajske pruge izgraditi i nova remiza na Zelenom polju kapaciteta 40 tramvajskih i autobusnih vozila. Remiza za garažiranje i održavanje vozila imat će popratne radionice s pripadajućom opremom za servisiranje vozila, odgovarajuću lakirnicu, prostor za dnevnu njegu, praonicu za vanjsko pranje vozila, prostor za građevinsku operativu, upravnu zgradu, centralno skladište, stanicu za tehnički pregled te površinu za parkiranje vozila. Ova je faza nužna kako bi se javni prijevoz u gradu zadržao na nivou koji zahtijevaju EU standardi po pitanju sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija, što u konačnici ima napredak u dijelu troškovno prihvatljivog i samoodrživog poslovanja.