Biciklističke staze grada Osijeka – Biljska cesta i Tenjska cesta

Naziv projekta: Biciklističke staze grada Osijeka – Biljska cesta i Tenjska cesta
Kod projekta: KK.07.4.2.16.0004
Naziv poziva: Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek
Naziv specifičnog cilja: Povećanje broja putnika u javnom prijevozu
Nositelj projekta: Grad Osijek
Razdoblje provedbe projekta: 3.9.2019. – 3.9.2021. (24 mjeseca)
Ukupna vrijednost projekta: 3.916.147,84 kune
Iznos EU sufinanciranja: 3.271.042,58 kuna

Sažetak projekta
Projektom Biciklističke staze grada Osijeka predviđena je rekonstrukcija dvije biciklističke staze na području grada Osijeka, na dionicama Biljska cesta i Tenjska cesta, ukupne dužine 3,61 km.

Opis projekta
Na Biljskoj cesti postoji biciklistička staza u dužini od 1,61 km, koja nije usklađena sa zahtjevima Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/2116). Dionica se na svom južnom kraju uklapa u postojeću biciklističku mrežu Grada Osijeka, dok se na sjevernom dijelu nastavlja u Općini Bilje, u okviru staze koja je također dio projekta „Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek“.

Intervencija podrazumijeva rekonstrukciju postojeće biciklističko-pješačke staze koja ubuhvaća:
– rekonstrukciju poprečnog presjeka staze što podrazumijeva rekonstrukciju kolničke konstrukcije, rekonstrukciju nosive konstrukcije staze, bankina, nasipa i usjeka
– povećanje širine na jednom dijelu staze

Rekonstrukcija se ne odnosi na postojeći pješački prijelaz preko pruge koji se u potpunosti zadržava. Vertikalna signalizacija će regulirati situaciju na način da je pružni prijelaz samo za pješački promet, kako je bilo i do sada. Biciklisti su dužni preko pružnog prijelaza prometovati isključivo kao pješaci (gurajući bicikl).
Cilj intervencije je prilagodba postojeće biciklističke infrastrukture zakonskim zahtjevima, kako bi se povećala sigurnost biciklista na dionici Osijek – Bilje, te omogućila fleksibilna veza prema linijama javnog prijevoza u Gradu Osijeku.

Na dionici Tenjska cesta postoji izgrađena biciklistička staza u dužini od 2,00 km, koja također nije usklađena s Pravilnikom. Rekonstrukcijom staze infrastruktura se usklađuje sa zahtjevima navedenog pravilnika, osigurava se kontinuitet mreže sigurnih biciklističkih staza Grada Osijeka, te se omogućuje veza s naseljem Tenja. Staza se na sjeveru izravno nastavlja na postojeću mrežu biciklističkih staza u Gradu Osijeku te završava na ulazu u naselje Tenja.

Predviđa se rekonstrukcija postojeće biciklističke staze u duljini od 2,004 m s ciljem dugotrajnog uređenja i poboljšanja stanaj biciklističke staze bez izmjene tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti te povećanja sigurnosti prometa. Zahvat u prostoru predviđa sljedeća poboljšanja:

– obnova i zamjena slojeva kolničke konstrukcije, razgradnja i uklanjanje postojeće (recikliranje postojećeg kolnika) radi ponovne ugradnje u novo projektirane slojeve kolničke konstrukcije u cilju povećanja nosivosti i povećanja kvalitete vožnje
– ponovna upotreba postojećih rubnjaka
– izgradnja poboljšanog sustava oborinske odvodnje izvođenjem kontinuirane drenažne procjednice, razgradnjom postojećeg tamponskog sloja (ponovna upotreba tampona) koja će procjednu oborinsku vodu s kolnika i razdjelnog zelenog pojasa provesti u cestovne odvodne jarke kao recipijenata
– proširenje postojeće biciklističke staze na širinu od 2 m sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi
– poboljšanje postojeće i ugradnja nove prometne opreme i signalizacije u cilju sigurnijeg prometovanja
Cilj intervencije je prilagodba infrastrukture zakonskim zahtjevima kako bi se povećala sigurnost biciklista na dioncii Osijek – tenja te omogućila fleksibilna veza prema linijama javnog prijevoza u Gradu Osijeku što uključuje i korištenja sustava dijeljenih bicikala.

Svrha i opravdanost
Osnovni cilj provedbe projekta „Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek“ jest povećati broj putovanja izvršenih u sustavu javnog prijevoza te u sukladno navedenom cilju u studiji izvodljivosti određeni ključni parametri svih projektnih aktivnosti i dane prateće preporuke.

Održivost rezultata
Godišnji troškovi održavanja biciklističkih staza uključuju:
– hortikulturno održavanje zelenih površina (uključujući održavanje opreme),
– održavanje javne rasvjete (uključujući potrošnju električne energije),
– potrošnju vode,
– građevinsko održavanje,
– održavanje javne čistoće (pranje i pometanje, uključujući i čišćenje od snijega).

Godišnji troškovi održavanja novoizgrađenih biciklističkih staza se procjenjuju na ukupno 1% od investicijske vrijednosti (3.849.432,16 HRK), što iznosi 38.494,32 HRK godišnje, odnosno 10.494,55 HRK po kilometru staze.

S obzirom na to da je na dionici Biljske ceste (u dijelu Grada Osijeka i Općine Bilje) te na dionici Osijek – Tenja staza već postojala (ukupno 7,81 km) provedbom projekta „Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek“ povećanje godišnjeg troška održavanja postojeće biciklističke mreže neće uključiti navedene dionice jer su već obuhvaćene u Operativnom planu radova na održavanju pješačkih površina, biciklističkih staza, tramvajske pruge i perona javnog gradskog prijevoza na području Grada Osijeka u zimskom razdoblju 2018./2019. za tekuću godinu tako je predviđeno održavanje u sljedećim godinama.

Kontakt

Srećko Kukić
viši savjetnik specijalist za pripremu i provedbu razvojnih projekata
Upravni odjel za programe Europske unije
Srecko.Kukic@osijek.hr
031 229 274