EU projekti

SHAREPLACE (Planiranje integriranog regionalnog transporta i mobilnosti u svrhu bolje povezanosti središnje Europe)
Izrada Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku (za GPP-Osijek)
Scroll Up